Autorització dades personals

En nom de l’associació i segons el que estableix el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, necessitarem legalment la teva autorització expressa per a poder continuar estant en contacte amb tu. Altrament tens dret a rectificar les teves dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Així mateix podràs exercir els drets de portabilitat de les teves dades, limitació o oposició al seu tractament, dret a retirar el consentiment prestat i el dret a reclamar davant l’Autoritat de Control o posant-vos en contacte a través del correu electrònic contacte@diablesdelleida.cat .

Autorització dades personals

Emplena aquest formulari per tal de poder continuar rebent tots els correus electrònics de l’associació. Pensa en marcar la casella d’autorització.

* obligatoriAutorització